<$BlogRSDURL$>
CartwnFlog
31.10.05
 
Bratiaith
Wedi dechrau o safwe newydd Bratiaith

15.12.04
 
Ysbryd Nadolig

11.11.04
 
Mae safwe Cartwnau gan Illingworth newydd gyda'r Llyfyrgell Genedlaethol. Tebyg i Cartoon Hub yw e. Ond mae safwe Cymreig yn lot well ei chynllunio. Gobeithio bydd cronfeydd o Cartwnyddion o Gymry eraill.


8.11.04
 
Mae hen gartwn 'ma yn wych.

 
Mae Blogs Illustrated yn ddiddorol. Sawl cartwn sawl llun i flogio. Mae syniad o flogio gyda gweithiau gwreiddiol yn synaid dwi'n cymeradwyo'n fawr iawn.

Dwi wedi ymuno â'r modrwy (Petai hwn basai'r gair safonol ?)felly cei di pori trwyddo gan defnyddio'r eiconau "previous" a "nesa" yn fy mar ochrog.

5.11.04
 
Mae Nic yn ennill y gem Camera yma. Gan 191 pwynt uwch na fi.

*^%$@£$%&***


4.11.04
 
Pedair Blynedd Mwy

4.10.04
 
Mae Michael nobs yn haeddu crybwyll. diolch i Rhys Wynne am hyn,

16.9.04
 
Mae sawl cartwn da ar thinkspeak. A hefyd ar y safwe almaeneg yma. 
Cliciwch ar y dolen COMICS i weld cartwnau papur dyddiol Prifysgol Fyrjinia.

 
Mae twll rythiog yn werth ymweld â fe.
diolch i nwdls am hynny.

Gyda llaw, erbyn hyn dwi wedi newid gosodiadau fy lluniau ar Fratitiathflog a Bratiaithblog. Bydd thumbnails llai ond lluniau maint sgrîn llawn ar gael. Dylai'r blogiau fod yn well i'r sawl sydd heb fandlydan. Ond mae rhaid, felly, i newid y gosodiadau pob tro dwi'n rhoi Cartwn lan. efallai dylwn i trio cael rhaglen fwy hyblyg i'm defnydd. Hoffwn i rhoi thumbnails wrth ochr ei gilydd a chael testun "rhywmo o gwmpas y llun". Wn i ddim petai'n bosibl.


 
Anifail yw'r gwr. Cartwn gan Bratiaith.

10.9.04
 
POST YN HWYR ETO

Mae wastad dwy ochr Posted by Hello

23.8.04
 
Mae lluniau doniol (cartwnau? - gofyn wrth MORDICAI) ar Flog JIB JAB. Ond mae Woody Guthrie yn troello yn ei fedd.

As I was surfin'
the information highway
I saw a LETTER
said no trespassin'.

But on the other side
the letter said nothing
and that's the side
got read by you and me

weithie ma' sisneg yn esential

22.8.04
 
Mae MORDICAI yn dweud taw CARTWNAU yw ei DDARLUNIAU - mae arnaf i ormod o ofni i anghytuno!

13.8.04
 
MYFI MAWR MWYAF


Iaich yw Byrgars - wir YR! Posted by Hello

Fe Wnaeth Morgan Spurlock yn byw ar brydau bwyd o McDonalds am Fis gyfan. Mae Ffilm Go Further yn trafod bywd gyflym hefyd. - manylion oddi wrth y cylchgrawn New Internationalist 368 mehefin 2004.

26.7.04
 

t-birds gan Bratiaith Posted by Hello

17.6.04
 
Postiwyd y cartwn 'ma ar Faes e gan Rhys Llwyd. Sdim angen dweud mwy.

11.6.04
 
Mae sawl Cartwn Gwleidyddol Cymraeg ar Lechwefan. Gwefan am y diwydiant llechi yw hi.

Mae sawl un eisoes yn gweld y cynulliad fel jôc, ond wybûm ddim oedd Cartwnau 'da nhw

25.5.04
 
Cewch chi wneud sylw unigol ar bob post erbyn hyn.

16.5.04
 
Dwi'n darllen llawer am Gerallt Cymro'n ddiweddar. Felly...


Gerallt Cymro Posted by Hello

Gobeithio mae'n at eich dant

 
Gwefan Macsen

Dyma Cartwn gan Macsen (gweler dolen yn adran "y rhithfro. Da iawn IFAN - yn arbedig wedi arlunio'r peth gyda llygoden. Dwi'n gallu gweld taw llygoden oedd cyfrwng yr arlunio achos yr ysgrifenu'n edrych fel fy ysgrifen fy hun gyda llygoden. Dyna pam dwi'n moyn tabled graffeg. Lot haws yw trin lluniau gyda nhw.

14.5.04
 
Mae Cartwnau wedi eu hanimeiddio ar Wefan Al-Jazeera. Diddorol sut mae'n nhw'n adlewyrchu'r ddiwylliant eu bod nhw dod mas ohoni.

13.5.04
 
Drwg yn y Caws?

Cartwniau Cawslyd: safwe daryl cage unwaith eto.
Gem cartwn hel caws tom a dieri:
Lluniau Lwni Tiwns
Ac wrth gwrs
spidi gonzales - caeth i'r cawslyd
Sydd erbyn heddiw yn wleidyddol anghywir:

12.5.04
 
Tynged y Llaeth

Tynged y Llaeth gan Bratiaith Posted by Hello

Mae Saunders Lewis yn destun gwych i gartwn.
bratiaith

11.5.04
 
Moderneiddio'r Eisteddfod Ddwyieithog

Moderneiddio'r Eisteddfod Ddwyieithog.prawf yw hyn cliciwch ar y llun am un maint llawn Posted by Hello

Gobeithio ni ffydd yn digwydd

 
Wrth ddarllen The Cartoon Connection gan y Cartwnydd
William hewison a oedd golygydd celf y cylchgrawn Punch am gyfnod o 32 flynedd cyn 1987, ces i'r ysbrydoliaeth i'r cartw^n isod. Yr ysbrydoliaeth oedd Rwpeth a sgwenodd Alan Coren yn y rhagair am y cartwnydd cyntaf yn arlunio ar wal yr ogof yn Montignac yn y Ffrainc
dyfyniad doniol ond rhy gywir ganddo yw:
Democracy consists of choosing your dictators, after they've told you what it is you want to hear.

Colli wrth Gyfieithu

10.5.04
 
Coleg Ffederal

cliciwch ar y llun am y stori.

Noel Lloyd a Derec Llwyd Morgan o Brifysgol Cymru Aberystwyth sydd y testunau.

 
Mae gwefan Cartwnau Hack gan Matt Buck sy'n cyfranu i Tribune (sylwch ar ddolenni Cartwnau Tribune gan gynnwys "Parliament Live" ;0) 
Mae cartwnau Steve Bell yn y Guardian yn wych. Diolch i Flog Macsen/aled/newiddiaduraeth... am fy atgoffa fi amdano, be' 'di blog am cartwnau heb grybwyll o'r hen Bell 'na.
Mae'r Spectator yn dda hefyd, ond ddim yn gywir gwleidyddol.

9.5.04
 
Diolch unwaith eto i Daryl Cage Cartwnau gwleidyddol newydd pob dydd.

7.5.04
 
Tad y cartwnydd modern yw Hogarth

5.5.04
 
Mae gan Cymuned cartwniau arbennig o dda.

 
Mae cartwn crefyddol ar wefan addolwyr capel y morfa, Aberystwyth. Mae rwpeth cartwnaidd am y llun "dawelwr y don" hefyd. Nid sarhad yw hon, mae cartwniau a gweithiau celf yn rhannu dulliau - yn arbennig eu defnydd o eiconau. .
Mae gwefan tynnu lluniau
yma'n dangos sut mae delw-arluniaeth (eiconograffi) yn gweithio.


2.5.04
 
Dwi ddim yn siwr be' dwi'n meddwl am hyn

 
Mae Michael Howard wedi amlinellu gwrthwynebiad ei blaid i gyfansoddiad i'r Undeb Ewropeaidd drwy fynnu nad yw'r Ceidwadwyr am fod yn rhan o 'wlad o'r enw Ewrop'.
1.5.04
 
Cartwniau am Meical Howard

29.4.04
 
Mae safwe Cartwniau Crefyddol yma'n ddiddorol. Sawl doniol, sawl yn gwneud pwyntiau efengylaidd ac yn pregethu.

 
Dyna tudalen dolenni Geoff Hassing. 'Se ti'n hoffi ei gartwniau hefyd 'se ti wedi hoffi Clonio'r Tarw'n isod.

28.4.04
 
Roedd cartwnydd yn y Western Mêl ddoe yn rhoi'r URL YMA ar ei lun. Wnes i hoffi'r The Bizarre, Peculiar and Outlandish sy'n rhoddi ddolenni da. Ddim wedi pori'r safwe yn llwyr ydw i.

Yn ôl y Western Mêl aformentioned Wnaeth Dafydd Wigley wrthod mynd i'r Ty Arglwyddi (yn wahanol i Ddafydd EL) ond dyw'r erthygl ddim ar eu Wefan.
27.4.04
 
Gwneud eich Cartwniau eich hunain yn Gymraeg!

26.4.04
 
Mae'r cartwniau cyfreithiol o'r UDA yma'n dda.

 
erthygl o'r Sowth Wêls Eco a'r Western Mêl.

BLE-E HENO HEN BLANT BACH
BLE-E HENO HEN BLANT BACH
DIM£ DIM£ DIM£......Powered by Blogger